Vítáme Vás na stránkách Work–Bridge, z. s.

Work-Bridge, z.s. je nezisková organizace, která se zabývá podporou posilování pracovní integrace znevýhodněných osob, zejména osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, které se pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo jiné závažné důvody obtížně uplatňují na trhu práce a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup či návrat a udržení na trhu práce.

Náš realizační tým se od roku 2012 podílel na realizaci sedmi grantových projektů zaměřených na různé cílové skupiny:

  • osoby do 25 let se základním nebo nedokončeným středním vzděláním                     
  • osoby se základním nebo nedokončeným středním vzděláním                                 
  • dlouhodobě nezaměstnané osoby                                                                     
  • osoby starší 50 let         

V programovém období 2014 - 2020 připravujeme nové projekty. Věříme, že i tyto projekty přispějí k podpoře znevýhodněných osob a k jejich integraci na trhu práce.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.