Kontaktujte nás: +420 603 833 655 | info@work-bridge.eu

Mosty 2019

reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011107

Místo realizace: Ústecký kraj
                             

Realizátor projektu: Work-Bridge, z.s.

Celková doba realizace: 1.6.2019 – 31. 1.2021

Počet účastníků: 14 (+6 náhradníků)

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím mezinárodní mobility posílit pracovní integraci příslušníků cílové skupiny - znevýhodněné mládeže a mladých dospělých ve věku 15-30 let a odstranit bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce nebo návrat do vzdělávání. Projekt je zaměřen na osoby se základním vzděláním (bez limitu délky evidence na ÚP ČR), středoškolským vzděláním (doba evidence na ÚP ČR min. 1 rok) nebo osoby neaktivní (déle než 1 rok).

V rámci projektu budou realizovány dvě pracovní zahraniční stáže: v Brescii (Itálie) a v Barceloně (Španělsko) v délce 10 týdnů. Pracovní stáži bude předcházet příprava účastníků zahrnující jazykový kurz, multikulturní trénink a odbornou profesní přípravu. Po absolvování stáže budou účastníci projektu podpořeni po dobu min. 4 měsíců formou individuálního poradenství, podpory při zprostředkování zaměstnání, případně možností absolvovat vhodný rekvalifikační kurz.

Účastníkům projektu je hrazena doprava (vč. dopravy do Děčína v rámci přípravné i následné fáze), ubytování, stravování, kapesné a příspěvek na místní dopravu. Po celou dobu stáže bude přítomen člen realizačního týmu hovořící česky a anglicky. Z tohoto důvodu není nutnou podmínkou pro zařazení do projektu znalost angličtiny.

Specifické cíle

 • Podpora motivace a aktivizace cílové skupiny k aktivní změně svého postavení a zvýšení její zaměstnatelnosti
 • Individuální identifikace možností a potřeb příslušníků cílové skupiny a na základě toho rozvoj jejich osobních a profesních kompetencí prostřednictvím motivačních a vzdělávacích aktivit a zahraniční stáže
 • Maximální využití nástrojů individuální, cílené a dlouhodobé poradenské činnosti vedoucí k prevenci sociálního vyloučení a posílení možnosti cílové skupiny získat udržitelné zaměstnání
 • Podpora cílové skupiny při vyhledávání zaměstnání a zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli, zprostředkování zaměstnání na nově vytvořená nebo existující pracovní místa.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15-30 let, které jsou uchazeči o zaměstnání nebo osoby neaktivní a které zároveň splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 • mají nejvýše dokončené základní vzdělání (ISCED 0-2)
 • jsou osoby s dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 3-4) prokazatelně nezaměstnané, nebo neaktivní déle než 1 rok

Klíčové aktivity projektu

 • Výběr účastníků projektu
 • Diagnostika, individuální pohovory a poradenství
 • Příprava zahraniční stáže
 • Příprava účastníků na zahraniční stáž v ČR
 • Zahraniční stáž
 • Následná fáze
 • Řízení a monitoring projektu

Výběr účastníků projektu pomocí

 1. Informační kampaně
 2. Motivačních seminářů

Diagnostika a poradenství

 1. Profesní psychodiagnostika
 2. Individuální vzdělávací plán

Příprava zahraniční stáže

Příprava účastníků na zahraniční stáž v ČR

 1. Jazyková příprava 60 h (anglický jazyk)
 2. Multikulturní trénink 35 h
 3. Školení v pracovně-právních předpisech 5 h
 4. Odborná profesní příprava 10 h
 5. Organizace cesty 5 h
 6. Praktické informace a zajímavosti o místě pobytu 5 h
 7. Obecné školení finanční gramotnosti 10 h

Zahraniční stáž (délka stáže 70 dní - z toho 1 týden aklimatizace)

- Program stáže:

 1. Odborná praxe (vč. úvodního školení a zaškolení účastníků v BOZP), max. 6 h/den, 24 h/týden
 2. Další jazyková výuka v rozsahu 60 h (IJ)
 3. Průběžné poradenství a péče o účastníky stáže
 4. Doprovodné motivační a integrační aktivity - teambuilding, sportovní a kulturní aktivity
 5. Průběžná a závěrečná evaluace stáže

Následná fáze

 1. Motivačně poradenský kurz
 2. Individuální poradenství a koučink
 3. Podpora při zprostředkování zaměstnání
 4. Individuální poradenství v oblasti finanční gramotnosti
 5. Rekvalifikace
 6. Délka následné fáze bude min.4 měsíce.

   Projekt MOSTY 2019 je spolufinancován Evropskou unií.