Kontaktujte nás: +420 603 833 655 | info@work-bridge.eu

Nová stáž ve Španělsku

1.6.2019 byl zahájen projekt MOSTY 2019. Realizátorem projektu je nezisková organizace Work-Bridge, z.s. Děčín. Projekt MOSTY 2019 je spolufinancovaný Evropskou unií.

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání nebo osoby neaktivní (nemají trvalý pracovní poměr, nejsou v evidenci Úřadu práce ČR ani nestudují) ve věku do 30 let se základním vzděláním (bez limitu pro minimální dobu evidence na ÚP nebo neaktivitu), středoškolským vzděláním (doba evidence na ÚP min. 1 rok) nebo osoby se středoškolským vzděláním, které po dobu 1 roku neměly trvalý pracovní poměr ani nestudovaly a nebyly v evidenci ÚP.

V rámci projektu se uskuteční dvě pracovní zahraniční stáže. První stáž od 30.9. do 8.12.2019  v Itálii v městě Brescia a druhá stáž od 4.5. do 12.7.2020 ve Španělsku v městě Barcelona.

Stáž ve Španělsku trvá 10 týdnů. První týden je aklimatizace, seznámení s městem a jazykový kurz. Účastníci budou pracovat 4 dny v týdnu, 6 h/den. Výběr pracoviště bude proveden společně se španělskou neziskovou organizací NEXES (https://nexescat.org/en/home-2/) a podle možností a schopností účastníků projektu. Pracovní stáži bude předcházet příprava účastníků v Děčíně zahrnující jazykový kurz AJ, multikulturní trénink a odbornou profesní přípravu. Po absolvování stáže budou účastníci podpořeni po dobu min. 4 měsíců formou individuálního poradenství, podpory při zprostředkování zaměstnání, případně možností absolvovat rekvalifikační kurz.

Účastníkům projektu je hrazena doprava (letenky), vč. dopravy do Děčína v rámci přípravné i následné fáze, ubytování, stravné ve výši až 3 060 EUR, kapesné až 918 EUR (celkem 3 978 EUR) a místní doprava ve Španělsku. Pro účastníky budou zajištěny  i volnočasové aktivity (sportovní a kulturní akce, výlety k moři na Costa Brava a další).

Po celou dobu stáže bude přítomen člen realizačního týmu hovořící česky a anglicky. Z tohoto důvodu není nutnou podmínkou pro zařazení do projektu znalost angličtiny.

Harmonogram:

  • Výběr účastníků                          listopad - prosinec 2019, leden 2020
  • Přípravná fáze                            únor - duben 2020
  • Zahraniční stáž ve Španělsku    4.5. - 12.7.2020
  • Následná fáze                            po návratu ze stáže

Pro další informace nás kontaktujte na telefonním čísle 603 833 655 nebo adrese: info@work-bridge.eu